pieni_kirjankansi

Vuoden huussiteko 2017

talikko_

Vuoden 2017 kultainen talikko luovutettiin Tampereen ympäristötorilla maanantaina 5.6 Tampereen kaupungin Hiedanrannan kehitysohjelmalle. Tunnustuksen vastaanotti Hiedanrannan hankekehitysjohtaja Reijo Väliharju. Hiedanrannan kehitysohjelma on 16. talikon saaja.

Tampereen Hiedanrannan alueelle suunnitellaan 25 000 asukkaan ja 10 000 työpaikan kaupunginosaa. Jo ennen alueen rakentamista Hiedanrannassa on haluttu edistää kiertotaloutta konkreettisin kokeiluin. Yhteisöille, yrityksille ja oppilaitoksille on annettu mahdollisuus toteuttaa erilaisia kehityshankkeita alueella.

Kun Hiedanrannan sellutehtaan vanha kuivauskonehalli muunnettiin kulttuurikäyttöön, syntyi tarve käymälöiden rakentamiseen. Vanhoissa tiloissa ei ollut toimivaa viemäröintiä ja muutaman kokouksen jälkeen päädyttiin kuivakäymäläjärjestelmän rakentamiseen. Hankekehitysjohtaja Reijo Väliharjun aito innostus ja ennakkoluulottomuus edesauttoivat kulttuuritila Kuivaamon kuivakäymälöiden toteutusta.

Usean toimijan yhteistyönä Kuivaamolle suunniteltiin ja rakennettiin 21 kuivakäymälää kesällä 2016. Käymälöistä kaksitoista on erottelevaa kuivakäymälää, kuusi vedetöntä pisuaaria sekä yksi esteetön kompostoiva kuivakäymälä. Käymäläkapasiteetti on riittävä 1000 asiakkaan käyttöön ja täysin ainutlaatuinen järjestelmä Suomessa.

Palkinnosta iloisesti yllättynyt Reijo Väliharju totesi kiitospuheessaan, että Hiedanrannan projekti on ollut todella antoisa. ”Rajallisten resurssien maailmassa kiertotalousajattelu pitäisi ottaa osaksi asuinalueiden toteutusta ja käyttää innovatiivisia menetelmiä, että saadaan konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi kallisarvoisia käymälätuotoksia voidaan hyödyntää ravinteena ja/tai energiana. Yhteistyöllä eri tahojen kanssa saadaan näitä asioita eteenpäin, totesi Väliharju.”

Lisätietoa lehdistötiedotteessa!