pieni_kirjankansi

Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen!

Vuonna 2013 toteutetaan Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen! -hanketta. Hankkeen rahoitus saadaan Pirkanmaan ELY-keskuksen myöntämästä Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013).

Hankkeen tavoitteena on tiedottaa ja antaa neuvontaa haja-asutusalueen asukkaille kuivakäymälän valinnasta ja käyttökelpoisuudesta kiinteistökohtaisen jätevesiratkaisun osana. Hankkeen kohde-alueena on Pirkanmaan viemäriverkoston ulkopuolelle jäävä kylät ja taajamat. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää hankkeen toteuduttua koko maassa.

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö Susanna Pakula
Puh. 050-371 1050

s-posti. pirkanmaa@huussi.net

elykeskuseulipputraktorinjalki