pieni_kirjankansi

Msunduzan kuivasanitaatiohanke (2007-2013)

Hanke kohdistuu Swazimaan pääkaupungissa Mbabanessa sijaitsevaan Msunduzan slummialueeseen, jossa parannetaan alueen sanitaatiohygieniaa rakentamalla käymälöitä sekä koulutusta järjestämällä. Msunduzan kuivasanitaatiohanke toteutetaan yhdessä Turun ammattikorkeakoulun kanssa, joka on työskennellyt alueella ympäristöterveyden parissa vuodesta 2004 lähtien. Hankkeen päärahoittaja on ulkoasiainministeriö. Hanke on tällä hetkellä kolmannessa ja viimeisessä vaiheessaan. Hankkeen esite.

Hankealue

Msunduza on Mbabanen vanhin ja tiheimmin asuttu asuinalue, jossa on noin 16 000 asukasta. Noin puolet alueesta on epävirallista asuinaluetta, joka on hyvin köyhää ja suurelta osin slummia. Hankkeessa keskitytään alueen köyhimpiin alueisiin, joissa käymälöitä on vähän ja ne ovat usein hyvin heikkokuntoisia. Yhteistyötä paikanpäällä tehdään sekä asukkaiden että paikallisen Pelastusarmeijan klinikan sekä kaupungin virkamiesten kanssa.

Msunduzan epävirallisilla asuinalueilla ei ole vesi- ja viemäriverkostoja eikä toimivaa jätehuoltoa. Asukkaiden käymälät ovat usein hyvin puutteellisia ja jätteet valuvat helposti alueen jyrkkiä rinteitä pitkin alempana asuvien pihoille sekä pinta- ja pohjavesiin. Myös alueen koulujen käymälät ovat usein huonokuntoisia ja niitä on liian vähän oppilasmääriin verrattuna. Asukkailla ei myöskään ole riittävästi tietoa huonon hygienian ja sairauksien välisestä yhteydestä. Tiedon puutteesta johtuen esimerkiksi pikkulasten ripulitaudit ovat hyvin yleisiä.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen avulla pyritään parantamaan alueen heikkoa sanitaatiota ja hygieniaa. Tavoitteeseen pyritään mm. järjestämällä koulutusta sekä rakentamalla ja kunnostamalla käymälöitä. Hankkeessa rakennettujen käymälöiden soveltuvuutta alueelle seurataan ja niiden toivotaan toimivan innoittajana uusien käymälöiden rakentamiselle. Samalla pyritään lisäämään kompostoidun käymäläjätteen käyttöä kotipuutahojen lannoitteena ja edelleen helpottamaan kotipuutarhaviljelyä ruuantuotannon lisäämiseksi. Hygienian parantaminen ja ruuantuotannon turvaaminen on erityisen tärkeää maassa jossa 26 % väestöstä on saanut HIV-tartunnan. Hyvällä hygienialla ja riittävällä ravinnolla on suuri vaikutus HIV-positiivisten elämään.

Ota yhteyttä:

Projektikoordinaattori Jonna Heikkilä
Turun ammattikorkeakoulu
sähköposti: jonna.heikkila (at) turkuamk.fi
puh: +358 44 907 2069

tai

Projektipäällikkö Sari Huuhtanen
Käymäläseura Huussi ry
sähköposti: sambia (at) huussi.net
puh: +358 45 356 4099