pieni_kirjankansi

Miten rakentaa kuivakäymälä sisälle?

Mitä tehdä kuivakäymälän ravinteikkaille tuotoksille?

Näitä kysymyksiä on tullut paljon Käymäläseura Huussi ry:lle niin Suomesta kuin EU:n alueeltakin. Vastauksia päätettiin koostaa yhdessä hankkeessa, joka rahoitettiin EU:n Leader+ -ohjelmasta. Hankkeen kesto on 1.12.2004 – 31.03.2006 ja se toteutetaan yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa.

Hanke koostuu kolmesta osasta:

1. Sisäkuivakäymälöiden rakentaminen mallikohteiksi Pirkanmaalle

Nykyaikainen kuivakäymälä on toimiva ja hygieninen ratkaisu myös talon sisälle asennettavaksi. Tietoa käyttökokemuksista on kuitenkin verrattain vähän tarjolla. Käymäläseura Huussi ry rakensi osana Leader+ rahoitteista hanketta 10 kpl mallikohteita sisälle asennettavista kuivakäymälöistä vuoden 2005 – 2006 aikana. Käymälät rakennettiin rahoittajan edustajan Kantri ry:n alueella Pirkanmaalla (Kangasala, Nokia, Ylöjärvi, Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti ja Tampereen haja-asutusalue). Mallikohteiksi valittiin yksityiskoteja, joissa käymälä tulee vakituiseen käyttöön ja lämpimään tilaan. Lisää mallikohteista.

2. Suomalaisen kuivakäymäläosaamisen vieminen muutamaan EU-maahan

Kuivakäymälöille on paljon kysyntää myös EU:n alueella, ja tietoa kaivataan niin rakennuksista kuin huollostakin. Käymäläseura Huussi ry rakentaa Viroon ja Latviaan mallikohteita suomalaisista kuivakäymälöistä. Samalla tehdään kuivakäymäläoppaat Viroksi, Latviaksi ja Espanjaksi. Lisää…

3. Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittelyopas

Opas koostettiin yhteistyössä Tampereen kaupungin, Pirkanmaan ympäristökeskuksen, Pirkanmaan jätehuollon ja Raholan siirtolapuutarhan kanssa. Ohjeet olivat koekäytössä Raholan siirtolapuutahassa kesän 2005 ajan. Valmis opas julkaistiin keväällä 2006.
Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittelyopas (pdf, 1,5 Mt)