Erilaisia säiliötä ja kuiluja, käymäläjätteen kerääminen säiliöön ei aina onnistu. Different kinds of containers and channels, collecting toilet waste to a container doesn´t always succeed.

Erilaisia säiliötä ja kuiluja, käymäläjätteen kerääminen säiliöön ei aina onnistu.  Different kinds of containers and channels, collecting toilet waste to a container doesn´t always succeed.