pieni_kirjankansi

Sanitaatiolla kestävää kehitysyhteistyötä

Yli 2,5 miljardilla maailman ihmisistä ei ole käytössään kunnollista käymälää. Puutteellisen sanitaation seurauksena kuolee joka päivä tuhansia ihmisiä ulosteperäisiin sairauksiin, ja valtava määrä vesistöjä ja pohjavesiä pilaantuu juomakelvottomiksi.  Mikä tahansa sanitaatioteknologia ei kuitenkaan ole ratkaisu: se saa käyttää vain vähän vettä tai ei ollenkaan, koska tälläkin hetkellä 800 miljoonalle ihmiselle ei riitä vettä edes juotavaksi, saati sitten vessan huuhteluun; sen pitää myös mahdollistaa ravinteiden palauttaminen kiertoon ja käytettäväksi ruuantuotannossa, koska neitseellistä fosforia ei enää riitä louhittavaksi kovin pitkään.

Sanitaatio liittyy useimpiin suomalaisten kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyöhankkeisiin joko suoraan tai epäsuorasti. Toimintojen seurauksena sanitaation tarve usein lisääntyy ja jos sitä ei itse hankkeessa ole otettu huomioon, voi perintönä olla jonkun muun toteuttama kestämätön sanitaatioratkaisu. Sanitaatioon liittyvien haasteiden ja resurssitarpeiden tunnistaminen jo hankkeita suunnitellessa edellyttää kuitenkin sellaista asiantuntemusta ja osaamista, joiden hankkimiseen yksittäisillä järjestöillä ei välttämättä ole ollut resursseja.

ESKO – Ekologinen sanitaatio kansalaisjärjestöjen osaamiseksi oli Käymäläseura Huussi ry:n hanke, joka sai Ulkoasiainministeriön viestintä- ja globaalikasvatustukea vuosina 2013-2015. Hankkeessa tuotettiin järjestöille ilmaista koulutusta ja tiedotusmateriaalia, jonka tavoitteena oli mahdollistaa sanitaatiokysymysten huomioon ottaminen järjestöjen kehitysyhteistyö- ja muussa toiminnassa. Tavoitteena oli myös lisätä yhteistyötä järjestöjen kesken, jotta kehitysyhteistyön rajallisilla resursseilla saataisiin kestävämpiä ja kokonaisvaltaisempia tuloksia.

ESKOn koulutuksissa haettiin vastauksia mm. seuraaviin kysymyksiin: Miten kulttuuriset tekijät otetaan huomioon sanitaatiokysymyksissä? Miten sanitaation vesistö- ja ympäristövaikutukset (myös pitkän aikavälin) arvioidaan? Miten ilmastokestävyyteen liittyvät seikat huomioidaan? Miten budjetoidaan sanitaation hoitamiseksi hanketta suunnitellessa?

Jatkamme koulutustoimintaa edelleen, ole yhteydessä meihin lisätietojen saamiseksi.