pieni_kirjankansi

tamk_fin_pysty_RGB huussi_logo_pysty PIR logo pysty RGB VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb

KIVIREKI – Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa 2015-2017

Hankkeen tavoitteena on luoda, kehittää ja testata kaupunkiviljelyn sovellusten mahdollistamia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia innovaatioita ja osaamista, jotka liittyvät suljetun ravinnekierron periaatetta toteuttavaan kaupunkiviljelyyn. Harrastetoiminnan lisäksi kaupunkiviljelystä on mahdollista kehittää laajamittaisempaa ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Kaupunkiviljely on yksi ratkaisu etsittäessä vastauksia vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen lähiruoantuotantoon, ravinnekierron tehostamiseen ja kaupunkilaisten hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ravintola-alan yrittäjät, lannoitevalmistajat, harrasteviljelijät ja viranomaistahot, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään suljettuun ravinnekiertoon perustuvia kaupunkiviljelyn teknisiä ratkaisuja, orgaanisia ravinnevalmisteita, jotka ovat turvallisia ja hygieenisiä käyttää.

Hankkeen ydintoimet voidaan jakaa kolmen teeman alle:

1. Kaupunkiviljelyn tekniset ratkaisut
2. Suljettu, turvallinen ja terveellinen ravinnekierto
3. Kaupunkiviljelyn liiketoimintamallit

Pirkanmaan maakuntahallitus on myöntänyt rahoitusta hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta. EU:n ja valtion osuus on 49 285 €, suunniteltu julkinen rahoitus on yhteensä 243 474 €.  Käymäläseura Huussi ry on osatoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeessa. Hankkeen kesto on kaksi vuotta.

Tiedotteet

LEHDISTÖTIEDOTE 14.9.2017 Kesä on vasta alkanut Tampereen Suomalaisen Klubin ravintolassa

LEHDISTÖTIEDOTE 15.1.2018 Kunnioitusta raaka-ainetta kohtaan – viljeltyjä tarinoita ruokapöytiin

LEHDISTÖTIEDOTE 9.8.2016 Huippuravintoloissa on viljelykausi parhaimmillaan

LEHDISTÖTIEDOTE 8.8.2016 Huippuravintoloissa viljelykausi parhaimmillaan

LEHDISTÖTIEDOTE 6.6.2015 Ravintolat kaupunkiviljelijöinä Tampereella

LEHDISTÖTIEDOTE 19.10.2015 Tampereesta kaupunkiviljelyn kehto?

Hankkeessa mukana olleet ravintolat

Yhteistyössä hankkeeseen lupautuneiden ravintolayrittäjien kanssa suunniteltiin ja toteutettiin seinä-, vesi- ja/tai laatikkoviljelmiä ravintolakäyttöön.

Ravinteli Bertha

Rautatienkatu 14
33100 Tampere
http://www.bertha.fi/
facebook_symboli

Hella ja Huone

Salhojankatu 48
33500 Tampere
www.hellajahuone.fi
facebook_symboli

Ravintola Suomalainen Klubi

Puutarhakatu 13
33210 Tampere
http://suomalaisenklubinravintola.fi/
facebook_symboli

Tampere-talo

Yliopistonkatu 55
33100 Tampere
http://www.tampere-talo.fi/
facebook_symboli

Hankekuulumisia

6/2019 Syötävän puiston avajaiset Hiedanrannassa

6/2018 Syötävän puiston suunnitelmaa esitellään Hiedanrannassa

12/2017 Julkaisu nimeltään Kunnioitusta raaka-ainetta kohtaa – viljeltyjä tarinoita hankkeen tuloksista valmistuu. Lataa julkaisu tästä.

09/2017 Team Turpin kuvaamat videot ravintoloista ja kaupunkiviljelystä julkaistaan.

08/2017 Tampere-talon satoisa kattopuutarha on avoinna yleisölle ti 15.8. klo 14.00 -18.00.

06/2017 Tampereen Ammattikorkeakoulun Floworks kesäprojektin opiskelijat: Rabin Aryal, Harigovind Mukundan, Petri Sihvonen ja Þorsteinn Stefánsson alias Team Turpi aloittavat työskentelyn hankkeen parissa.

05/2017 Aloitettiin hankeyhteistyö Ravintola Suomalalainen Klubi kanssa. Ravintolassa testataan versoviljelykaappia.

05/2017 Hankkeen edustajat Eeva-Liisa Viskari Tampereen ammattikorkeakoululta ja Karoliina Tuukkanen Käymäläseura Huussi ry:stä tekivät 2.-5.5.2017 tutustumismatkan Malmöseen Ruotsiin. Matkalla tutustuttiin kaupunkiviljelyyn liittyviin hankkeisiin ja innovaatioihin. Hankkeen matkaraportti on julkaistu Tampereen ammattikorkeakoulun yleisblogissa neiljässä osassa ja sitä mukaa myös täällä hankkeen nettisivuilla!

04/2017 Kaupunkiviljelyn toteuttaminen työpaja järjestettiin tiistaina 14.3.2017 klo 8.30- 16.00 Hiedanrannan kartanolla (Lielahdenkatu 14, 33400 Tampere) päivän ohjelma ja luennot.

10/2016 Ensimmäinen työpaja järjestettiin 10.10.2016 Tampereen ammattikorkeakoululla työpajan kutsu ja ohjelma ja learning cafe- työskentelyn antia.

08/2016 Ravintoloiden viljelyratkaisuihin pääsee tutustumaan pe 12.8. Tampere-talon kasvihuoneelle pääsee jonottamalla klo 11.00-15.30 ja muihin ravintoloihin vapaa pääsy klo 15.00-19.00. Lue lisää.

07/2016 Tampereen kukkaisviikoilla ti 26.7 Hämeenpuistossa esittelemässä hanketta ja antamassa vinkkejä kompostointiin.

06/2016 Tampereen kaupungin vihreällä viikolla to 9.6. klo 15.00-19.00 pääsee tutustumaan Ravinteli Berthan viljelyalueeseen, muiden ravintoloiden viljelyratkaisut ovat vielä kesken ja uusi tutustumismahdollisuus järjestetään elokuussa.

05/2016 Ravinteli Berthan viljelyalue valmistuu ensimmäisenä. Katso kuvia tästä

04-05/2016 Ravintoloiden viljelyratkaisuja valmistellaan.

03/2016 Hankkeen Facebook-sivut on avattu facebook_symboli

Kesän viljelyratkaisujen suunnittelu ravintolayrittäjien kanssa Tampereen ammattikorkeakoululla 21.3.2016
Kesän viljelyratkaisujen suunnittelu ravintolayrittäjien kanssa Tampereen ammattikorkeakoululla 21.3.2016

3/2016 Yhteistyöravintoloiden kanssa suunnitelllaan kesän viljelyratkaisuja tapaamisessa Tampereen ammattikorkeakoululla.

3/2016 Saadaan mukaan hankkeen toteutukseen yksi ravintola lisää. Hella ja huone on neljäs yhteistyöravintola, jonka kanssa kehitetään kaupunkiviljelyä.

2/2016 Taloyhtiöiltä varmistetaan luvat viljelyyn.

12/2015 Aloitetaan selvittää kaupunkiviljelyn reunaehtoja  viranomaishaastattelujen avulla.

12/2015 Hanke-esite julkaistaan.

11/2015 Pirkanmaan ravintoloiden kiinnostusta kaupunkiviljelyyn ja ravinteiden kierrätykseen  selvitetään kyselyn avulla.

10/2015 Yhteistyöravintoloiden tapaamiset, hankkeen suunnittelua

09/2015 Hankkeen toteutus alkaa syyskuussa 2015.

tamk_fin_pysty_RGB huussi_logo_pysty PIR logo pysty RGB VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb

Työpajat

Hankkeen aikana järjestetään  kohderyhmille työpajoja, joissa perehdytään yhteystyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa hankkeen sisällön kehittämiseen. Työpajojen yksi tavoite on luoda yhteistyöverkostoja ja kerätä tietoa kohderyhmiltä kaupunkiviljelyn haasteista ja reunaehdoista sekä, tutustua erilaisiin kaupunkiviljelyratkaisuihin.

Työpaja 2 14.3.2017 klo 9-16 Lielahden kartanolla

Järjestämme KIVIREKI hankkeen toisen työpajan tiistaina 14.3.2017 klo 9.00- 16.00 Hiedanrannan kartanolla (Lielahdenkatu 14, 33400 Tampere). Työpaja jakaantuu aamu- ja iltapäivään. Aamupäivällä käymme läpi hankkeen kokemuksia, kaupunkiviljelyyn liittyviä esimerkkejä sekä viljelyssä huomioon otettavia käytännön asioita. Iltapäivällä keskitymme osallistujien kaupunkiviljelyyn liittyvän toiminnan konkreettiseen kehittämiseen. Jos sinulla on kiinnostusta aloittaa kaupunkiviljely esimerkiksi ravintolassasi tai yrityksessäsi, tule kuulemaan aiheesta tarkemmin asiantuntijoidemme suusta ja suunnittelemaan omaa viljelyäsi! Tarkemman ohjelman ja ilmoittautumisen löydät täältä.

Työpaja 1 10.10.2016 Tampereen ammattikorkeakoululla

Kaikille kaupunkiviljelystä kiinnostuneille järjestettiin avoin ja ilmainen työpaja Tampereen ammattikorkeakoululla 10.10.2016. Ensimmäisenä hankkeessa mukana olevat ravintolayrittäjät kertoivat viljelykauden  onnistumisista ja haasteista. Eveliina Asikainen esitteli erilaisia kaupunkiviljelytoteutuksia ja kaupallisen kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia. Ryhmissä pohdittiin, miten kehittää kaupunkiviljelyn ideaa Pirkanmaalla eteenpäin. Ohessa kutsu ja ohjelma.

LEARNING CAFE – työskentelyn antia (koko yhteenveto), josta on poimittu 3 tärkeintä näkökohtaa kustakin kysymyksestä:

1. Opin kaupallisesta kaupunkiviljelystä

 • Keinovalojen avulla voi hyödyntää pimeitä tiloja
 • Mielikuvitus on rajana tilojen käytössä
 • Aiheen ympärillä on paljon mahdollisuuksia

2. Haluan tietää kaupallisesta kaupunkiviljelystä

 • Olemassa olevien ratkaisujen soveltamisesta Suomen oloissa
 • Lainsäädännön asettamat rajat ja miten lainsäädäntöön voisi vaikuttaa, jotta se edesauttaisi paremmin kaupunkiviljelyä
 • Mitä eri tarpeita asiakkailla on

3. Nämä kaupallisen kaupunkiviljelyn mahdollisuudet kiinnostavat

 • Työllistyminen esim. viljelmien ylläpidossa, sadonkorjuussa, toimituksissa
 • Ruokametsät, syötävät puistot ja niihin liittyvän tiedon jakaminen
 • Tekniset ratkaisut, esim. kastelu

4. Kaupallisessa viljelyssä arveluttaa

 • Kannattavuus
 • Ympärivuotisuuden haasteet
 • Säädökset ja rajoitteet => tilojen saatavuus (esim. kaavoitus ja rakennussäädökset)

5. Ideoita kaupunkiviljelyn laajentamiseksi ja edistämiseksi

 • Pitää määritellä ensi tavoitteet/tunnistaa hyödyt. Onko tavoitteena 1. hyvinvoinnin tuottaminen ihmisille vai 2. ruoan laajamittaisempi tuottaminen.
 • Hukkatilat paremmin käyttöön => laajamittainen viljely esim. sisällä (vanhat teollisuusrakennukset ym.) => hyötyä myös asukkaille / sidosryhmille
 • Tarvitaan uusia viljelyratkaisuja, laitteiden suunnittelua ja opastusta ja oppaita kaupunkiviljel