pieni_kirjankansi

Hyödyllisiä sivuja ja esitteitä

ABC esitteet valokuva

Käymäläseura Huussi ry on tuottanut paljon materiaalia liittyen mm. kuivakäymälän valintaan, eri laitemalleihin ja käymälätuotosten käsittelyyn. Kaikki esitteemme löydät sähköisessä muodossa täältä.

HUOM! Uutuutena on julkaistu sivusto avuksi laitemallin valintaan. Laitemalleja voi vertailla tuotekohtaisesti mm. laitteen toimintaperiaatteen tai  asennustavan mukaan täältä.

Hyödyllisiä esitteitä:

Kuivakäymälät ja harmaiden vesien käsittely (2019)

Suomalaiset kuivakäymälät ja harmaiden vesien käsittely (2016)

10 KOVAA-kuivakäymälästä

Sisäkuivakäymälän ABC-hankinta

Sisäkuivakäymälän ABC – laitemallit

Sisäkuivakäymälän ABC- käymälätuotokset kiertoon

Torrtoalett ABC

Ympäristöhallinnon haja-asutusalueisiin liittyvät neuvonta-sivut löytyvät täältä.

Myös paikalliset vesiensuojeluyhdistykset ovat tuottaneet hyödyllisiä oppaita asukkaiden käyttöön. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on julkaissut mm. seuraavat oppaat:

KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY. Suunnittelusta käyttöön.

Kesämökin PESUVEDET JA KUIVAKÄYMÄLÄT.

Videot

Kuivakäymälän asennus, jätevesineuvonta 2018

Kompostoiva kuivakäymälä uudisrakennukseen

Omakotitalon vesivessan vaihto kuivakäymäläksi

 Haja-asutuksen jätevedet

Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry on tuottanut 4 videota erilaisista kuivakäymälä- ja vähävetisistä järjestelmistä sekä  miksi käymälä- ja pesuvesien erottelu on kannattavaa. Yhdistyksen yritysjäsenten videoita on 6. Videot on koottu yhteiseen haja-asutuksen jätevedet  soittolistaan.

Tutkimusta ja tietoa

Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry on tutkinut haja-asutusalueiden jätevesien koostumusta ja valintapolkua HAIKU-hankkeessa vuonna 2010-2012. Hankkeen tuloksena todettiin, että käymälä- ja pesuvesien erottelu ja erilliskäsittely on ylivertainen kiinteistökohtainen jätevesien käsittelymenetelmä. Lisätietoa hankkeesta täältä.

Myös Suomen ympäristökeskus on tutkinut aihetta ja tullut samaan lopputulokseen. Lisätietoja aiheesta löydät mm. täältä.

Suurin osa rehevöittävistä ravinteista, orgaanisesta aineesta ja ulostebakteereista on mustissa jätevesissä (wc-vesissä). Juuri näitä pyritään jätevesistä poistamaan jätevesien käsittelyn avulla. Allaolevasta kaaviosta selviää, että harmaiden vesien erilliskäsittely tekee jätevesien käsittelystä huomattavasti helpompaa. Erilaisia harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmiä on olemassa markkinoilla useita.

Jätevesien kuormituksen jakaantuminen. Kuva: Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Jätevesien kuormituksen jakaantuminen. Kuva: Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Kuivakäymäläluento