pieni_kirjankansi

tamk_fin_pysty_RGB huussi_logo_pysty PIR logo pysty RGB VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb

Työpajat

Hankkeen aikana järjestetään  kohderyhmille työpajoja, joissa perehdytään yhteystyökumppaneiden ja sidosryhmien kanssa hankkeen sisällön kehittämiseen. Työpajojen yksi tavoite on luoda yhteistyöverkostoja ja kerätä tietoa kohderyhmiltä kaupunkiviljelyn haasteista ja reunaehdoista sekä, tutustua erilaisiin kaupunkiviljelyratkaisuihin.

Työpaja 2 14.3.2017 klo 9-16 Lielahden kartanolla

Järjestämme KIVIREKI hankkeen toisen työpajan tiistaina 14.3.2017 klo 9.00- 16.00 Hiedanrannan kartanolla (Lielahdenkatu 14, 33400 Tampere). Työpaja jakaantuu aamu- ja iltapäivään. Aamupäivällä käymme läpi hankkeen kokemuksia, kaupunkiviljelyyn liittyviä esimerkkejä sekä viljelyssä huomioon otettavia käytännön asioita. Iltapäivällä keskitymme osallistujien kaupunkiviljelyyn liittyvän toiminnan konkreettiseen kehittämiseen. Jos sinulla on kiinnostusta aloittaa kaupunkiviljely esimerkiksi ravintolassasi tai yrityksessäsi, tule kuulemaan aiheesta tarkemmin asiantuntijoidemme suusta ja suunnittelemaan omaa viljelyäsi! Tarkemman ohjelman ja ilmoittautumisen löydät täältä.

Työpaja 1 10.10.2016 Tampereen ammattikorkeakoululla

Kaikille kaupunkiviljelystä kiinnostuneille järjestettiin avoin ja ilmainen työpaja Tampereen ammattikorkeakoululla 10.10.2016. Ensimmäisenä hankkeessa mukana olevat ravintolayrittäjät kertoivat viljelykauden  onnistumisista ja haasteista. Eveliina Asikainen esitteli erilaisia kaupunkiviljelytoteutuksia ja kaupallisen kaupunkiviljelyn mahdollisuuksia. Ryhmissä pohdittiin, miten kehittää kaupunkiviljelyn ideaa Pirkanmaalla eteenpäin. Ohessa kutsu ja ohjelma.

LEARNING CAFE – työskentelyn antia (koko yhteenveto), josta on poimittu 3 tärkeintä näkökohtaa kustakin kysymyksestä:

1. Opin kaupallisesta kaupunkiviljelystä

 • Keinovalojen avulla voi hyödyntää pimeitä tiloja
 • Mielikuvitus on rajana tilojen käytössä
 • Aiheen ympärillä on paljon mahdollisuuksia

2. Haluan tietää kaupallisesta kaupunkiviljelystä

 • Olemassa olevien ratkaisujen soveltamisesta Suomen oloissa
 • Lainsäädännön asettamat rajat ja miten lainsäädäntöön voisi vaikuttaa, jotta se edesauttaisi paremmin kaupunkiviljelyä
 • Mitä eri tarpeita asiakkailla on

3. Nämä kaupallisen kaupunkiviljelyn mahdollisuudet kiinnostavat

 • Työllistyminen esim. viljelmien ylläpidossa, sadonkorjuussa, toimituksissa
 • Ruokametsät, syötävät puistot ja niihin liittyvän tiedon jakaminen
 • Tekniset ratkaisut, esim. kastelu

4. Kaupallisessa viljelyssä arveluttaa

 • Kannattavuus
 • Ympärivuotisuuden haasteet
 • Säädökset ja rajoitteet => tilojen saatavuus (esim. kaavoitus ja rakennussäädökset)

5. Ideoita kaupunkiviljelyn laajentamiseksi ja edistämiseksi

 • Pitää määritellä ensi tavoitteet/tunnistaa hyödyt. Onko tavoitteena 1. hyvinvoinnin tuottaminen ihmisille vai 2. ruoan laajamittaisempi tuottaminen.
 • Hukkatilat paremmin käyttöön => laajamittainen viljely esim. sisällä (vanhat teollisuusrakennukset ym.) => hyötyä myös asukkaille / sidosryhmille
 • Tarvitaan uusia viljelyratkaisuja, laitteiden suunnittelua ja opastusta ja oppaita kaupunkiviljelyyn