pieni_kirjankansi

tamk_fin_pysty_RGB huussi_logo_pysty PIR logo pysty RGB VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb

KIVIREKI – Kaupunkiviljelystä resurssitehokasta liiketoimintaa 2015-2017

Hankkeen tavoitteena on luoda, kehittää ja testata kaupunkiviljelyn sovellusten mahdollistamia liiketoimintamahdollisuuksia, uusia innovaatioita ja osaamista, jotka liittyvät suljetun ravinnekierron periaatetta toteuttavaan kaupunkiviljelyyn. Harrastetoiminnan lisäksi kaupunkiviljelystä on mahdollista kehittää laajamittaisempaa ja taloudellisesti kannattavaa toimintaa. Kaupunkiviljely on yksi ratkaisu etsittäessä vastauksia vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen lähiruoantuotantoon, ravinnekierron tehostamiseen ja kaupunkilaisten hyvinvointiin liittyviin ajankohtaisiin ja tulevaisuuden haasteisiin.

Hankkeen kohderyhmänä ovat ravintola-alan yrittäjät, lannoitevalmistajat, harrasteviljelijät ja viranomaistahot, joiden kanssa yhteistyössä kehitetään suljettuun ravinnekiertoon perustuvia kaupunkiviljelyn teknisiä ratkaisuja, orgaanisia ravinnevalmisteita, jotka ovat turvallisia ja hygieenisiä käyttää.

Hankkeen ydintoimet voidaan jakaa kolmen teeman alle:

1. Kaupunkiviljelyn tekniset ratkaisut
2. Suljettu, turvallinen ja terveellinen ravinnekierto
3. Kaupunkiviljelyn liiketoimintamallit

Pirkanmaan maakuntahallitus on myöntänyt rahoitusta hankkeelle Euroopan aluekehitysrahastosta. EU:n ja valtion osuus on 49 285 €, suunniteltu julkinen rahoitus on yhteensä 243 474 €.  Käymäläseura Huussi ry on osatoteuttaja Tampereen ammattikorkeakoulun hankkeessa. Hankkeen kesto on kaksi vuotta.

Hankekuvaus rakennerahastojen tietopalvelussa.