pieni_kirjankansi

BIOUREA – Innovatiivinen lannoitevalmiste suljetun ravinnekierron toteuttamisessa 2015-2016

Hankkeen tavoitteena on laatia malli ja kokeilla käytännössä laajamittaisen erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin keräyksen, käsittelyn ja hyötykäytön teknisiä toteutuksia sekä edistää erilliskerätyn virtsan ja käymäläkompostin tuotteistamista lannoitevalmisteeksi.

Ensimmäisenä vuonna kerätään virtsaa ja käymäläkompostia lannoitekäyttöön, etsitään sopimusviljelijät sekä vanhennetaan ja kompostoidaan biomassat turvallista käyttöä varten. Toisena vuonna toteutetaan lannoitus- ja kasvatuskokeet ja tehdään lannoite-, hygienia-, turvallisuus- ja satokokeet. Lisäksi laaditaan kustannus- ja elinkaaritarkastelut virtsan erilliskeräyksen vaativan infrastruktuurin ja nykyisen jätevesienpuhdistusjärjestelmän välillä.

Hanke toteutetaan Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK), Käymäläseura Huussi ry:n ja Suomen ympäristökeskuksen yhteishankkeena. Hankkeessa ovat mukana Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MKT) asiantuntijana sekä yhteistyöviljelijä, jonka kanssa toteutetaan lannoituskokeet.

Hanketta rahoitetaan ympäristöministeriön Ravinteiden kierrätyksen edistämistä ja Saaristomeren tilan parantamista koskevasta ohjelmasta (ns. Raki-ohjelma).

 

levitys