Laitemallivertailu

Tämä laitemallivertailu on laadittu osana Kuivakäymälän hankinta – tuumasta toimeen! -hanketta vuonna 2014. Osana haja-asutusalueiden jätevesineuvonta 2019. Kuivakäymälä jätevesiratkaisuna – hanketta laitemallivertailu on uudistettu.  Kuivakäymälälaitteita voi vertailla tuotekohtaisesti mm. laitteen toimintaperiaatteen tai  asennustavan mukaan täältä.

Yleistä kuivakäymälöistä

Kaikki kuivakäymälät ovat lähes vedettömiä, sillä vettä ei käytetä vesikäymälän tavoin ulosteen ja virtsan kuljettamiseen. Vähävetiset käymälät täyttävät kuivakäymälän määritelmän, kun tuotokset käsitellään kiinteistöllä.

Kaikki muut mallit paitsi tuhkaavat kuivakäymälät tarvitsevat kuiviketta. Sitä lisätään joko joka käyttökerran jälkeen tai valmistajan ohjeiden mukaan. Kaikki muut mallit paitsi pakastavat kuivakäymälät tarvitsevat erillisen ilmanvaihdon. Käsisuihkun käyttö on mahdollista erottelevissa ja suurisäiliöllisissä kompostoivissa malleissa.

Moniin malleihin on olemassa erillisiä istuimia, jotka voivat olla valmistettuja esimerkiksi posliinista tai metallista jos muovinen malli ei miellytä. Lisäksi erillisiä virtsaa erottelevia istuimia on saatavilla moniin kompostoiviin käymälöihin. Yöastioita yölliseen käyttöön on myös saatavilla, mutta niitä ei ole listattu tähän listaan.

Alla olevassa listassa laitemallin nimi on kerrottu ensin, toisena kerrotaan onko laite tarkoitettu ulos vai sisälle. Asennus- kohta tarkoittaa miten laite sijoitetaan tilaan: lattian päälle, seinän ja/ tai lattian läpi vai vaatiiko laite kaksi kerrosta. Käyttäjämäärä- tiheydellä viitataan montako käyttäjää voi käyttää laitetta, kuinka usein tai kuinka pitkä tyhjennysväli säiliöllä on. Käymälän nesteillä tarkoitetaan, että tuleeko käymälästä virtsaa vai suotonestettä. Jälkikompostoinnin ja sähkön tarve on myös määritelty listassa.

Kompostoivat kuivakäymälät

Virtsa ja uloste kerätään samaan säiliöön, josta ulostemassan läpi suotautunut virtsa ns. suotoneste kerätään erikseen. Mitä suurempi säiliö, sitä pidempi tyhjennysväli. Suotonestettä voidaan käyttää esimerkiksi kompostin kiihdykkeenä vuoden vanhentamisen jälkeen.

Laitemallit Lämpötila-

vaatimus

Asennus Käyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

nesteet

Jälki-

kompostointi

Sähkön tarve
Biolan
Easylett
lämmin/ kylmä tila lattian
ja seinän läpi
suotoneste kyllä ei
Biolan komposti- käymälä eco lämmin/ kylmä tila lattian läpi suotoneste kyllä ei
Biolan
Kuivikekäymälä
lämmin
/kylmä tila
lattian
päälle
suotoneste kyllä ei
Biolan Populett 200 lämmin/ kylmä tila lattian
läpi
suotoneste kyllä ei
Clivus Multrum kompostisäiliö M100 lämmin/ kylmä
tila
lattian
ja seinän läpi
2 henkeä ympäri vuoden suotoneste ei ei
Ecoteco
kylmä tila lattian ja seinän läpi  6 hlö asti suotoneste kyllä ei
Ekorami oy Best- 45
kylmä
tila
lattian läpi
1-2 hlö kesäkäytössä, tyhjennys 2krt. kesässä suotoneste kyllä ei
Ekorami oy Best-140 kylmä tila lattian läpi 2-5 hlö kesäkäytössä, tyhjennys 1 krt. kesässä suotoneste kyllä ei
Ekorami oy Best- 240 kylmä tila lattian päälle 2-4 hlö talvikäytössä, tyhjennys 1 krt.vuodessa suotoneste kyllä ei
Ekolet Happy loo kylmä tila lattian ja seinän läpi 4-5 lomakautta, tyhjennys säiliön täyttyessä suotoneste kyllä ei
Ekolet vapaa-ajan sisämalli (VS) lämmin/ kylmä tila lattian läpi 4 hlö 2-3kk vuodessa suotoneste ei kyllä (tuuletin)
Ekolet vapaa-ajan ulkomalli (VU) kylmä tila lattian ja seinän läpi 4 hlö 2-3kk vuodessa suotoneste ei ei
Ekolet ympärivuotinen (YV) lämmin tila 2 krs. 1-7 hlö, tyhjennys lokeroiden täyttyessä suotoneste ei kyllä (tuuletin)
Euromakki kylmä tila lattian ja seinän läpi 1 perheen käyttöön suotoneste kyllä ei
Green toilet 330 lämmin/ kylmä tila 2 krs. tyhjennys säiliön täyttyessä suotoneste kyllä ei
Huussi- Jussi kylmä tila lattian ja seinän läpi kerran vuodessa keväällä suotoneste kyllä ei
Kekkilä Duomatic kylmä tila lattian ja seinän läpi suotoneste kyllä ei
Kekkilä Ekomatic kylmä tila lattian päälle suotoneste kyllä ei
Kekkilä tehokäymälä kylmä tila lattian läpi 2-6 hlö ympäri vuoden suotoneste kyllä ei
Mullis 2000 lämmin/ kylmä tila 2 krs. tyhjennys 1-2 vuoden välein suotoneste ei ei

Erottelevat kuivakäymälät

Virtsa ja uloste johdetaan istuimessa omiin säiliöihin. Virtsaa kertyy n. 1,5l/ päivässä/ henkilö. Eroteltu virtsa on puhdasta ja sitä voidaan käyttää lannoitteena yhden kuukauden vanhentamisen jälkeen. Kiinteä käymäläjäte täytyy jälkikompostoida.

Laitemallit Lämpötila-

vaatimus

Asennus Käyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

nesteet

Jälki-

kompostointi

Sähkön tarve
Biolan erotteleva kuivike- käymälä
lämmin/ kylmä tila
lattian päälle
virtsa kyllä ei (tuuletin)
Biolan Naturum
lämmin tila lattian päälle virtsa kyllä ei (tuuletin)
Mullis 500 kylmä tila 2 krs. virtsa kyllä kyllä (tuuletin)
Mullis Skåpmulle kylmä tila 2 krs. virtsa kyllä kyllä (tuuletin)
Separett Villa 9000 lämmin/ kylmä
tila
lattian päälle tyhjennysväli 3-6 vko/ 4hlö/ vrk virtsa kyllä kyllä (tuuletin)
Separett Villa 9010 lämmin/ kylmä tila lattian päälle virtsa kyllä kyllä (akku)
Separett Villa 9020 lämmin/ kylmä
tila
2 krs. 1-5 hlö/ vrk, tyhjennys säiliön täyttyessä virtsa kyllä kyllä (tuuletin)
Wost Man Eco Dry lämmin tila 2 krs. virtsa

Haihduttavat kuivakäymälät

Neste haihdutetaan ja kiinteä käymäläjäte täytyy jälkikompostoida. Haihduttavat käymälät eivät kestä käyttäjämäärän ylityksiä.

Laitemallit Lämpötila-

vaatimus

Asennus Käyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

nesteet

Jälki-

kompostointi

Sähkön tarve
Mulltoa 15 lämmin tila lattian päälle 1-3 hlö kausittaisessa käytössä ei nestettä kyllä kyllä (laite)
Mulltoa 25 lämmin tila lattian päälle 1-3 hlö kausittaisessa käytössä ei nestettä kyllä kyllä (laite)
Mulltoa 55 lämmin tila
lattian
päälle
4 hlö kausittaisessa käytössä ei nestettä kyllä kyllä (laite)
Mulltoa 65 lämmin tila lattian päälle 4-6 hlö kausittaisessa, 4 hlö vakituisessa käytössä ei nestettä kyllä kyllä (laite)

Pakastavat kuivakäymälät

Jäädyttää käymäläjätteen, jonka jälkeen tuotos voidaan tyhjentää tiivispohjaiseen kompostoriin. Kuiviketta täytyy lisätä kompostoitaessa eikä tuotosta saa laittaa jäteastiaan. Pakastavat kuivakäymälät ovat pienikokoisia joten säiliö täytyy tyhjentää usein. Käymälän asentaminen on helppoa ja vaatii vain sähköpistokkeen.

Laitemallit Lämpötila-

vaatimus

Asennus Käyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

nesteet

Jälki-

kompostointi

Sähkön tarve
Biolan
Icelett
lämmin tila lattian päälle säiliön täyttyessä ei nestettä kyllä kyllä (laite)
Privetti lämmin tila lattian päälle 2-4 hlö/vrk ei nestettä kyllä kyllä (laite)
Freeze 2000 lämmin tila
lattian
päälle
2-4 käyttäjää ei nestettä kyllä kyllä (laite)

Tuhkaavat kuivakäymälät

Haihduttaa virtsan ja tuhkaa ulosteen. Kylmät tuhkat voi käyttää lannoitteena koristekasveille. Tuhkaava kuivakäymälä kuluttaa eniten sähköä ja vaatii korvausilmaventtiilin. Käyttökerrat päivässä on rajoitettu.

Laitemallit Lämpötila-

vaatimus

Asennus Käyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

nesteet

Jälki-

kompostointi

Sähkön tarve
Incinolet lämmin/ kylmä tila lattian päälle
mallista riippuen 1-8 hlö, tyhjennysväli 1 krt/vko ei nestettä ei kyllä (laite)
Sunwind Eldorado lämmin/ kylmä tila lattian päälle ei nestettä ei kyllä (laite)
Flame 8000 lämmin/ kylmä tila
lattian
päälle
ei nestettä ei kyllä (laite)

Kuivapisuaarit

Kuivapisuaarit toimivat täysin ilman vettä. Kerättyä virtsaa voi käyttää kuukauden vanhentamisen jälkeen lannoitteena.

Laitemallit Lämpötila-

vaatimus

Asennus Käyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

nesteet

Jälki-

kompostointi

Sähkön tarve
Biolan urinaali
lämmin
/ kylmä tila
lattian päälle
riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Clivus Multrum Cl100
lämmin tila lattian päälle riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Falcon teräs lämmin tila lattian päälle riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Falcon posliini lämmin tila lattian päälle riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Novosan urimat eco lämmin
tila
lattian päälle riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Novosan urimat ecoplus lämmin tila lattian päälle riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Novosan urimat ecoinfo lämmin
tila
lattian päälle riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Novosan urimat ecovideo lämmin tila lattian päälle riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Pissimö lämmin
tila
lattian
päälle
riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei
Saneco Ecosys lämmin tila lattian
päälle
riippuu säiliön koosta virtsa vanhennus ei

Vähävetiset käymälät

Käymälän huuhteluun käytetään vain muutama desilitra vettä, joten kertyvän jätteen määrä pienenee merkittävästi. Vähävetinen käymälä voi olla myös virtsaa erotteleva, jolloin virtsalle tarvitaan säiliö ja kiinteälle aineelle kompostori.

Laitemallit Lämpötila-

vaatimus

Asennus Käyttäjämäärä
/-tiheys
Käymälän

nesteet

Jälki-

kompostointi

Sähkön tarve
Jets vacuumator (alipainekäymälä) lämmin tila lattian päälle riippuu säiliöstä kaikki nesteet samaan kyllä kyllä (laite)
Wost man Ecology Ab Eco Vac lämmin tila 2 krs. kaikki nesteet samaan kyllä kyllä (laite)

* Käymäläseura Huussi ry ei ole vastuussa mahdollisista virheistä taulukossa, tarkista aina laitekohtaiset vaatimukset valmistajalta.