Huussi- ja kuivakäymäläsanasto

DT-teknologia = Dry Toilet -teknologia eli kuivakäymäläteknologia.
ekologinen sanitaatio = sanitaatio on toteutettu ekologisesti kestävästi ja ihmisille turvallisesti. Käymälätuotokset eivät päädy rehevöittämään vesistöjä vaan kompostoidaan takaisin maanparannusaineeksi tai lannoitteeksi.
erotteleva käymälä = virtsa ja uloste erotellaan istuimessa omiin säiliöihin. Virtsa voidaan käyttää lannoitteena kuukauden vanhentamisen jälkeen. Kiinteä käymäläjäte (uloste, paperi ja kuivike) kompostoidaan asianmukaisesti, ks. kohta jälkikompostointi.
haihduttava käymälä = neste haihdutetaan, kiinteä käymäläjäte jälkikompostoidaan erillisessä kompostorissa. Ei kestä käyttäjämäärän ylityksiä.
harmaat vedet = pesu- tai huuhteluvettä, esim. pesukoneesta, keittiöaltaasta tai suihkusta. Ei sisällä virtsaa eikä ulosteita.
itävyystesti = testi, jossa siemeniä idättämällä arvioidaan kompostin käyttövalmiutta
jälkikompostointi = kuivakäymälästä tyhjennetyn käymäläjätteen kompostointi. Kuivakäymäläjätettä suositellaan jälkikompostoitavaksi Suomen ilmasto-olosuhteissa vähintään 1 vuosi. Hyötykasveille lannoitteeksi käytettävää käymäläkompostia on hyvä jälkikompostoida ~2 vuotta.
komposti = eloperäisen aineksen hajottaminen pieneliöiden avulla hapellisissa olosuhteissa
kompostimulta = kompostoinnin tuote, jota voidaan käyttää maanparannusaineena
kompostori = säiliö tai vastaava, jossa kompostoidaan eloperäistä ainesta
kuivike/seosaine = kuivakäymälään tai kompostiin lisättävä hiilipitoinen materiaali (esim. oksahakkeen, kuorikkeen, risujen, sahanpurun tai turpeen sekoitus), imee kosteutta, ilmastaa kompostia ja on energianlähde hajottajaeliöille. Hyviä kuivike- ja seosainesekoituksia.
kuivakäymälä = käymälä, joka ei käytä vettä virtsan eikä ulosteiden kuljettamiseen.
kuivakäymälälaite = kuivakäymälässä käytettävä laite, joka voi olla ostettu tai itse tehty. yksinkertaisimmillaan laite voi olla astia, johon käymäläjäte kerätään
käymäläjäte =käymälälaitteen toimintaperiaate vaikuttaa käymäläjätteen ominaisuuksiin, ulosteen ja virtsan lisäksi se voi sisältää huuhteluvettä, kuiviketta ja/tai paperia.
käymäläkomposti = kompostoitua käymäläjätettä, jossa voi olla puutarhajätettä joukossa.
maanparannusaine = aine, joka parantaa kasvuolosuhteita ja maan viljavuutta
mustat vedet = jätevettä, jossa on virtsaa ja/tai ulostetta. Ei saa päästää sellaisenaan ympäristöön vaan tulee käsitellä ja puhdistaa.
pakastava kuivakäymälä = käymäläjäte jäädytetään, kompostoidaan erillisessä kompostorissa, johon lisätään kuiviketta. Ei tarvitse ilmanvaihtoputkea, pienikokoinen säiliö täytyy tyhjentää usein.
suotoneste = lähes mustaa nestettä, joka on valunut kiinteän ulosteen läpi, sisältää ulostebakteereja ja taudinaiheuttajia. Suotonestettä ei saa johtaa suoraan maahan, vaan se tulee haihduttaa, kompostoida, käsitellä erityisellä suotonesteen suodattimella tai vanhentamisen jälkeen käyttää koristekasvien lannoitteena.
tuhkaava käymälä = haihduttaa virtsan ja tuhkaa ulosteen. Tuhkan voi käyttää koristekasvien lannoitteena, tuhkatessa typpi haihtuu. Kuluttaa paljon sähköä ja varmistettava riittävä korvausilman saanti.
vanhentaminen = suotonesteen tai virtsan säilyttäminen astiassa, kun tuoretta virtsaa tai suotonestettä ei enää lisätä, tavoitteena nesteen hygienisointi eli ulosteperäisten bakteerien ja mahdollisten taudinaiheuttajien tuhoutuminen.