Kuivakäymälöitä ja niiden asennusta sekä käymäläjätteen kompostointia ohjaavat useat eri lait ja asetukset.

  • Yhtenä tärkeänä osa-alueena selvitä oman kuntasi jätehuolto- sekä ympäristönsuojelumääräykset (linkeissä kuntaliiton yleistä määräyksistä, sinun tulee noudattaa oman vakinaisen tai vapaa-ajanasuntosi kunnan määräyksiä, jotka löydät kunnan nettisivuilta.