Haja-asutusalueiden jätevesien käsittely

Pöntöstä vesistöön. Ympäristöministeriö.

Pöntöstä vesistöön. Ympäristöministeriö.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä on säädetty Valtioneuvoston asetuksella (157/2017) talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla. Vuonna 2016 hallitus antoi eduskunnalle käsittelyyn esityksen haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyn lievennyksistä. Uusi asetus astui voimaan 3.4.2017 ja uusi takaraja mahdollisille korjauksille on 31.10.2019. Uudessa asetuksessa on tiettyjä lievennyksiä erityisesti liittyen kuivanmaan kiinteistöihin. Muutoin asetuksen ja lain sisältö on ennallaan ja edelleen jokaisella kiinteistöllä on huolehdittava siitä, että jätevedet eivät aiheuta vaaraa terveydelle tai ympäristölle. Asetuksen tarkoitus on huolehtia vesien hyvästä tilasta ja suojella ihmisten terveyttä.

Haja-asutusalueiden jätevedet koostuvat pienistä puroista, mutta yhdessä niistä kasvaa suurempi virta. Asetuksen tarkoitus on huolehtia vesien hyvästä tilasta ja suojella ihmisten terveyttä. Oman kaivoveden ja oman järven, sekä tietysti myös naapurin vesien suojelu ovat asetuksen keskiössä. Monilla on edelleen se ajatus, että jätevesien käsittely on valtavan kallista ja kohtuuton taakka asukkaille. Osittain tästä syystä myös hallitus on antanut eduskunnalle esityksen lievennyksistä. Ongelmaan on kuitenkin olemassa myös kohtuuhintaisia ratkaisuja, joista yksi on kuivakäymälä. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että mustien jätevesien (eli wc-vesien) ja harmaiden jätevesien (eli pesuvesien) erilliskäsittely on kustannustehokkain sekä ympäristön kannalta järkevä vaihtoehto. Kuivakäymälän avulla mustia jätevesiä ei synny kiinteistöllä lainkaan. Lisäksi ihmisten tuottamat hyvät ravinteet saadaan kuivakäymälän avulla takaisin kiertoon ja vettä säästyy parempaan käyttöön.

Vantaanjoen ja Helsingin Seudun Vesiensuojeluyhdistys ry on tutkinut haja-asutusalueiden jätevesien koostumusta ja valintapolkua HAIKU-hankkeessa vuonna 2010-2012. Hankkeen tuloksena todettiin, että käymälä- ja pesuvesien erottelu ja erilliskäsittely on ylivertainen kiinteistökohtainen jätevesien käsittelymenetelmä. Lisätietoa hankkeesta täältä ja loppuraportti.

Myös Suomen ympäristökeskus on tutkinut aihetta ja tullut samaan lopputulokseen. Lisätietoja aiheesta löydät mm. täältä.

Suurin osa rehevöittävistä ravinteista, orgaanisesta aineesta ja ulostebakteereista on mustissa vesissä. Juuri näitä pyritään jätevesistä poistamaan jätevesien käsittelyn avulla. Allaolevasta kaaviosta selviää, että harmaiden vesien erilliskäsittely tekee jätevesien käsittelystä huomattavasti helpompaa. Erilaisia harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmiä on olemassa markkinoilla useita.

Jätevesien kuormituksen jakaantuminen. Kuva: Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Jätevesien kuormituksen jakaantuminen. Kuva: Suomen vesiensuojeluyhdistysten liitto ry.

Kuivakäymälämallit

Kuivakäymälämalleja löytyy nykyään melkeimpä jokaiseen tarpeeseen niin sisälle kuin ulos, mökille kuin kokoaikaiseen käyttöön. Kuivakäymälämalleja löydät mm. uusimmasta esitteestämme Suomalaiset kuivakäymälät ja harmaavesijärjestelmät. Olemme myös tehneet kätevän laitemallivertailun, jonka avulla saat lisätietoa eri käymälämallien toimintaperiaatteista ja soveltuvuudesta eri tarpeisiin.

Kun lähdet suunnittelemaan kuivakäymälän asentamista, suosittelemme aina ottamaan ensin yhteyttä kunnan viranomaisiin ja selvittämään kunnan rakentamista, jäteveden käsittelyä ja kompostointia koskevat määräykset. Lisäksi suosittelemme käyttämään ammattilaista suunnittelijaa apuna, kun suunnittelette kuivakäymälän asentamista ja harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmää. Harmaiden vesien käsittely on aina tarpeen suunnitella huolella, kun otat käyttöösi kuivakäymälän. Apua ja vinkkejä suunnittelijoista löydät esimerkiksi HaVeSu ry:n sivuilta tai paikalliselta jätevesineuvojaltanne. Myös meiltä saat vinkkejä suunnittelijoista, jotka tuntevat kuivakäymäläjärjestelmien erityisvaatimukset.

Hyödyllisiä sivuja ja esitteitä

Aiheesta on olemassa paljon tietoa. Muun muassa eri paikalliset vesiensuojeluyhdistykset ovat tuottaneet hyödyllisiä oppaita asukkaiden käyttöön. Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry (KVVY) on julkaissut mm. seuraavat oppaat:

KIINTEISTÖKOHTAINEN JÄTEVESIEN KÄSITTELY. Suunnittelusta käyttöön.

Kesämökin PESUVEDET JA KUIVAKÄYMÄLÄT.

Myös Suomen ympäristökeskus on tuottanut paljon tietoa ja tutkimusta aiheesta. Löydät lisätietoa komposti- ja kuivakäymälöistä sekä muista haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn liittyvistä aiheista täältä.

Lisäksi Käymäläseura Huussi ry on tuottanut paljon materiaalia liittyen mm. kuivakäymälän valintaan, eri laitemalleihin ja käymälätuotosten käsittelyyn. Esitteet löydät sähköisessä muodossa täältä. Myös eri jätevesihankkeet käyttävät materiaalejamme osana tiedotustaan.

Luentoja ja tiedotusta kuivakäymälöistä

Kierrämme erilaisissa tapahtumissa, seminaareissa ja infotilaisuuksissa kertomassa lisää aiheesta. Annamma mielellämme lisätietoa aiheesta sekä puhelimitse että tulemalla paikalle. Teemme mm. yhteistyötä eri jätevesihankkeiden ja seurojen kanssa ja annamme luentoja aiheesta. Ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisätietoja sekä tarjousta! Voit myös tilata materiaalejamme tiedotuskäyttöön toimistostamme.