Huussin 2019 kesän harjoittelija Stella kerää kyselyaineistoa Jyväskylän yliopiston Pro gradu -tutkimukseen, jonka aiheena ovat erilliskeräävät kuivakäymälät ja ravinteiden talteenotto sekä lääkeainejäämien ympäristökuormituksen vähentäminen. Tutkimus käsittelee myös teeman hyväksyttävyyttä ja riskien kokemista todellisten riskien kanssa.

Nyt sinulla on mahtava tilaisuus auttaa aineiston keruussa vastaamalla muutamaan kysymykseen. Kyselyyn vastaamiseen menee vain 2–5 minuuttia. Kiitos jo nyt vastauksista!